فهرست مقالات برحسب موضوع عوارض درمانگاهی منجر به ایجاد بیماری ها و درمان


  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - مدیریت جراحی کولیک در اسبها: گزارش تجارب بخش جراحی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان
   محمد مهدی علومی امید آذری هادی حسیبی امین پایدار محمد فرج لی عباسی رضا نیکزاد محمد شهرکی حمیدرضا سوادکوهی البرز میرزاده هانیه فاطمی حسام الدین طرقبه علیرضا  کاوه
   ، از مهرماه 1395 تا مهرماه 1398 74 مورد، اسب مبتلا به کولیک به بیمارستان تخصصی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان ارجاع گردید. در این مقاله، مدیریت جراحی برخی از این موارد از زمان پذیرش در بیمارستان تا زمان ترخیص مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
   ، از مهرماه 1395 تا مهرماه 1398 74 مورد، اسب مبتلا به کولیک به بیمارستان تخصصی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان ارجاع گردید. در این مقاله، مدیریت جراحی برخی از این موارد از زمان پذیرش در بیمارستان تا زمان ترخیص مورد بررسی قرار خواهد گرفت. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - پلئومورفیک رابدومیوسارکوما در ناحیه فک بالا در گربه نژاد DSH
   رابدومیوسارکوماها تومور عضلات اسکلتی و قلبی هستند از انواع تومورهای بدخیمی هستند که به راحتی متاستاز می دهند. گربه ماده از نژاد DSH به سن 1۷ سال به بخش جراحی کلینیک دامپزشکی، با علائم بیاشتهایی، بوی بد دهان، ریزش بیش از حد بزاق و وجود توده ای در ناحیه گونهایی سمت چپ ا چکیده کامل
   رابدومیوسارکوماها تومور عضلات اسکلتی و قلبی هستند از انواع تومورهای بدخیمی هستند که به راحتی متاستاز می دهند. گربه ماده از نژاد DSH به سن 1۷ سال به بخش جراحی کلینیک دامپزشکی، با علائم بیاشتهایی، بوی بد دهان، ریزش بیش از حد بزاق و وجود توده ای در ناحیه گونهایی سمت چپ ارجاع داده شد. بعد از القای بیهوشی، توده با برش پوست و با برداشت حاشیه 5 میلیمتری از ناحیه سالم به طور کامل برداشته شد. در بررس های هیستوپاتولوژی به روش هماتوکسیلین و ائوزین، ترکیبی از سلول های رابدومیوسیت بزرگ و کوچک و گرد وجود داشت. در رنگ آمیزی اختصاصی تری کروماسون مشخص گردید که بافت توموری عضلانی است. SMA با درجات قابل توجهی در همه سلولهای توموری مثبت بود. دسمین در بیش از % ۰۷ سلول های توموری مثبت بود و میوگلوبین در ۰۷ % از سلول ها مثبت بود و نتیجه هیستوپاتولوژی Moderate differentiated pleomorphic rhabdomyosarcoma گزارش گردید. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - شیوع، عوامل ایجاد کننده، عوامل خطر، روش‌های پیشگیری و درمان سخت‌زایی در گاوهای شیری
   نیلوفر  تشکری نیما فرزانه
   هر مورد سخت‌زایی، مشکلی بالینی محسوب می‌شود که در صورت به کارگیری روشی صحیح می‌توان آن را رفع نمود. تشخیص و درمان سخت‌زایی نیازمند درک صحیح روند زایمان طبيعي و حساسیت نسبت به رفاه مادر و فرزند است. سختی تولد زمانی رخ می‌دهد که یا زورهای زایمانی ناکافی هستند، یا مجراي زا چکیده کامل
   هر مورد سخت‌زایی، مشکلی بالینی محسوب می‌شود که در صورت به کارگیری روشی صحیح می‌توان آن را رفع نمود. تشخیص و درمان سخت‌زایی نیازمند درک صحیح روند زایمان طبيعي و حساسیت نسبت به رفاه مادر و فرزند است. سختی تولد زمانی رخ می‌دهد که یا زورهای زایمانی ناکافی هستند، یا مجراي زایمانی اندازه و شکل مناسبی ندارد، یا قطر جنین نمی‌تواند از طریق مجراي زایمانی عبور کند، چون یا خیلی بزرگ است یا نحوه قرارگیری آن از عبور طبيعي آن جلوگیری به عمل مي‌آورد. رخداد سخت‌زایی در تلیسه‌ها ۳ تا ۱۰ برابر رخداد آن در گاوهای چند بار زایش )چه گاوهای گوشتی و چه شیری( است. عوامل خطر سخت‌زایی شامل عدم تناسب میان جنین و مادر، قرارگیری غیر طبیعی جنین، استنوز فرج، واژن و یا سرویکس، پیچ خوردگی رحم هستند. پیشگیری از سخت‌زایی به ویژه در تلیسه‌های زایش اول، عنصر مهمی در برنامه تولید مثلی موفق در همه مزارع پرورش گاو شیری یا گوشتی محسوب می‌شود و عوامل زیادی می‌توانند در رخداد سخت‌زایی نقش داشته باشند. حتی در زمان‌هایی که برنامه‌هایی جهت محدود نمودن خطر سخت‌زایی و رساندن آن به سطح قابل قبول وجود دارند (کمتر از ۱۵٪ برای تلیسه ها و کمتر از ۵٪ برای گاوها)، همچنان مواردی از سخت‌زایی در گله‌های گاو گوشتی و شیری رخ می‌دهند. یکی از مهم‌ترین نیازمندی‌ها برای مدیریت ایده‌آل سخت‌زایی این است که دامدار بداند چه زمانی مداخله کند یا تقاضای کمک داشته باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - سخت‌زایی با منشاء مادری: عوامل و درمان
   نیلوفر  تشکری نیما فرزانه
   سخت‌زایی با منشاء مادری شامل نقص در مجرای زایمان و نقص در زورهای زایمانی است. نقص مجرای زایمان میتواند به علت تنگی لگن، نقص در اتساع سرویکس، شل شدن ناقص بخش خلفی واژن و فرج و سایر اختلالات فیزیکی که موجب انسداد می‌شوند مانند بقایای مجاری پارامزونفریک باشد. زورهای زایم چکیده کامل
   سخت‌زایی با منشاء مادری شامل نقص در مجرای زایمان و نقص در زورهای زایمانی است. نقص مجرای زایمان میتواند به علت تنگی لگن، نقص در اتساع سرویکس، شل شدن ناقص بخش خلفی واژن و فرج و سایر اختلالات فیزیکی که موجب انسداد می‌شوند مانند بقایای مجاری پارامزونفریک باشد. زورهای زایمانی در اثر ترکیب انقباضات میومتر و زورهای ناشی از انقباض عضلات شکمی با گلوت بسته رخ می‌دهد. از آنجایی که عضلات شکمی تا زمان رانده شدن جنین و پرده‌های جنینی به داخل مجرای لگنی توسط انقباضات میومتر و تحریک گیرنده‌های اعصاب حسی لگن، نقشی ایفا نمی‌کنند، منطقی است که ابتدا نقایص زورهای خارج کننده میومتر در نظر گرفته شوند. این حالت می‌تواند به شکل خود به خودی یا به شکل وابسته دیده شود که به ترتیب اینرسی اولیه و ثانویه رحم نام می‌گیرند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - سخت‌زایی با منشا جنینی 1. مانورهاي مامايي؛ سخت‌زایی ناشی از نحوه قرارگیری غیرطبیعی اندام‌ها و سر؛ سخت‌زایی ناشی از نقص در موقعیت جنین
   نیلوفر  تشکری نیما فرزانه
   هدف از روندهای دستکاری در گونه‌های تک قلوزا باید همیشه این باشد که قبل از تلاش برای زایمان، اطمینان یابیم که جنین از نظر نحوه قرارگیری، طبیعی است. اصلاح نقایص در وضعیت ، موقعیت و نحوه قرارگیری اندام‌ها و سر تنها از طریق دستکاری داخل رحمی جنین حاصل می‌شود. هل دادن جنین چکیده کامل
   هدف از روندهای دستکاری در گونه‌های تک قلوزا باید همیشه این باشد که قبل از تلاش برای زایمان، اطمینان یابیم که جنین از نظر نحوه قرارگیری، طبیعی است. اصلاح نقایص در وضعیت ، موقعیت و نحوه قرارگیری اندام‌ها و سر تنها از طریق دستکاری داخل رحمی جنین حاصل می‌شود. هل دادن جنین به داخل رحم برای تغییر دادن نحوه قرارگیری آن الزامی است. پس از تشخیص علت سخت‌زایی و تصمیم در مورد برنامه عملکردی، شخص ماما باید در نظر بگیرد که آیا تجهیزات در دسترس کافی هستند و آیا دامپزشکان یا سایر کمک‌ها در دسترس هستند. در موارد شدید سخت زایی، دامپزشک همیشه باید به دنبال کمک دامپزشک متخصص باشد و در نظر بگیرد که آیا انتقال دام به مکانی با تجهیزات بیمارستانی به این شرط که حیوان در شرایط با ثباتی برای جا به جایی قرار داشته باشد، کمک کننده است یا خیر. دستکاری مامایی از راه واژن باید تا حد امکان تمیز انجام گیرد. غیر ممکن است که بتوان آن را در شرایط کاملا آسپتیک انجام داد چون به شکل اجتناب ناپذیری کمی آلودگی وجود خواهد داشت. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - سخت‌زایی با منشا جنینی 2. سخت زايي ناشي از نقص در وضعيت جنین؛ آبستني دوقلو؛ عدم تناسب جنيني - مادري
   ساغر  علیزاده قمصری نيلوفر تشكري نیما فرزانه
   هدف از روندهای دستکاری در گونه‌های تک قلوزا باید همیشه این باشد که قبل از تلاش برای زایمان، اطمینان حاصل شود که جنین از نظر نحوه قرارگیری، طبیعی است. اصلاح نقایص در وضعیت ، موقعیت و نحوه قرارگیری اندام‌ها و سر تنها از طریق دستکاری داخل رحمی جنین حاصل می‌شود. هل دادن ج چکیده کامل
   هدف از روندهای دستکاری در گونه‌های تک قلوزا باید همیشه این باشد که قبل از تلاش برای زایمان، اطمینان حاصل شود که جنین از نظر نحوه قرارگیری، طبیعی است. اصلاح نقایص در وضعیت ، موقعیت و نحوه قرارگیری اندام‌ها و سر تنها از طریق دستکاری داخل رحمی جنین حاصل می‌شود. هل دادن جنین به داخل رحم برای تغییر دادن نحوه قرارگیری آن الزامی است. پس از تشخیص علت سخت‌زایی و تصمیم در مورد برنامه عملکردی، شخص ماما باید در نظر بگیرد که آیا تجهیزات در دسترس کافی هستند و آیا دامپزشکان یا سایر کمک‌ها در دسترس هستند. در موارد شدید سخت زایی، دامپزشک همیشه باید به دنبال کمک دامپزشک متخصص باشد و در نظر بگیرد که آیا انتقال دام به مکانی با تجهیزات بیمارستانی به این شرط که حیوان در شرایط با ثباتی برای جا به جایی قرار داشته باشد، کمک کننده است یا خیر. دستکاری مامایی از راه واژن باید تا حد امکان تمیز انجام گیرد. غیر ممکن است که بتوان آن را در شرایط کاملا آسپتیک انجام داد چون به شکل اجتناب ناپذیری کمی آلودگی وجود خواهد داشت. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - درمان های نوین درماتیت آتوپیک سگ‎ها
   جواد خوش نگاه
   درماتیت آتوپیک یک بیماری پوستی شایعِ خارش‎دار و التهابی با زمینه‎ی ژنتیکی و دارای تظاهرات باليني خاص است. پژوهش حاضر با هدف ارتقا دانش و یکپارچه سازی روش‎های درمانی دامپزشکان حیوانات خانگی در ایران صورت گرفته است. پژوهش حاضر به صورت مروری (Review) و بر پایه آخرین به ر چکیده کامل
   درماتیت آتوپیک یک بیماری پوستی شایعِ خارش‎دار و التهابی با زمینه‎ی ژنتیکی و دارای تظاهرات باليني خاص است. پژوهش حاضر با هدف ارتقا دانش و یکپارچه سازی روش‎های درمانی دامپزشکان حیوانات خانگی در ایران صورت گرفته است. پژوهش حاضر به صورت مروری (Review) و بر پایه آخرین به روز رسانی دستورالعمل درمان درماتیت آتوپیک سگ‎ها (زیر نظر کارگروه بیماری‎های آلرژیک حیوانات) و جمع بندی پژوهش‎های نگارنده در ده سال گذشته صورت گرفته است. درمان حمله های حاد درماتیت آتوپیک سگ‎ها سه بخش دارد؛ 1- شناسایی و حذف علل ایجاد و / یا عوامل آلرژی زای تشدید کننده مانند گرده افشانی گیاهان، جرب گرد و غبار (درماتوفاگوئیدس)، پایودرم و درماتیت مالاسزیایی 2- درمان ضدمیکروبی و ارتقای بهبود بهداشت و سلامت پوست و مو مانند تجویز شستشو با یک شامپوی غیرتحریک کننده و ملایم 3-کاهش شدت خارش و و ضایعات پوستی با داروها مانند درمان کوتاه مدت با گلوکوکورتیکوئیدهای موضعی یا خوراکی یا اُکلاسیتینیب یا اینترفرون‎های نوترکیب تزریقی 4- پیشگیری از عود بیماری با ایمنی درمانی توسط آلرژن‎های اختصاصی و تجویز پیشگیرانه‎ی گلوکوکورتیکوئیدهای موضعی درمان‎هایی که تاکنون فاقد کارایی بوده اند: 1- هیچ شاهد قطعی برای اثبات کارایی آنتی هیستامین‎ها در درمان درماتیت آتوپیک فعال در سگ‎ها وجود ندارد. 2- تجویز اسیدهای چرب ضروری خوراکی به دلیل طولانی بودن زمان لازم برای هرگونه اثربخشی مؤثر آنها، در درمان التهاب‎های حاد درماتیت آتوپیک مفید نیست. درمان حمله‎های حاد درماتیت آتوپیک چندوجهی است و برای دستیابی قطعي يا احتمالي به اثر درماني بهينه‎، باید مداخلات درمانی ترکیب شوند. لازم است پيش از طراحي يك برنامه‎ي درماني، كيفيت زندگي سگ‎ها و صاحبانشان و نيز ترجيح نظر صاحب حيوان، در نظر گرفته شود. پرونده مقاله