• صفحه اصلی
  • درمان پالپ زنده: روشی برای زنده نگه داشتن دندان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 617 بازدید : 2870 صفحه: 73 - 80

نوع مقاله: پژوهشی