• صفحه اصلی
  • معرفی رهیافت ساده و کم تهاجمی برای دسترسی به فضای اپیدورال در مدل حیوانی گربه

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400102333411 بازدید : 478 صفحه: 18 - 26

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط