• راهنمای نگارش مقالات

  مجلۀ التیام جراحی دامپزشکی مجله‌ای است که توسط انجمن جراحی دامپزشکی ایران به زبان فارسی با خلاصه انگلیسی و  فارسی دوبار در سال منتشر می گردد. بخش اول و اصلی مقالات این مجله تحت نظارت سردبیر مهمان که هر شماره توسط سردبیر و هیات تحریریه انتخاب می گردند به نگارندگان سفارش داده می شود و پس از تایید سردبیر مهمان تحت یه غالب کلی منتشر می گردند، بخش دوم مقالات تحقیقاتی است که پس از دریافت مراحل داوری دقیق عبور کرده و با رعایت موارد اخلاق در نشر به شکل برخط منتشر می شوند و دسترسی آن برای عموم رایگان خواهد بود.

  • حوزه مقالات

  در این مجله فارسی زبان مقالات مروری، مقالات علمی پژوهشی و مقالات پژوهشی کوتاه در زمینه‌های علوم جراحی، هوشبری، بیماری‌های اندام حرکتی و تصویربرداری تشخیصی، هم‌چنین سایر زمینه‌های علوم درمانگاهی دامپزشکی دربرگیرنده اپیدمیولوژی، بیماری‌های دامی در دامهای بزرگ، کوچک، طیور وسایر گونه‌های جانوری، بیماری‌های مشترک، آسیب‌شناسی، بهداشت، هماتولوژی، بیوشیمی درمانگاهی مورد بررسی و داوری قرار می‌دهد.

  • روند ارزیابی و پذیرش مقالات

  مقالات مروری سفارشی: تنها بر اساس سفارش سردبیر مهمان مجله انجام می‌گیرد، مقالات باید بر اساس دستورالعملی که در ادامه این متن آورده می شود آماده شده و مستقیما برای داوری برای سردبیر مهمان ارسال گردد و در صورت تایید سردبیر از روش زیر در سایت مجله بارگذاری گردد

  • ارسال نوشتارها

   نـوشـتـارهـا و ‌مقالات باید به صورت On-line از طریق سامانه  www.eltiamjournal.ir  ارسال شوند و از ارسال مقالات به آدرس پستی و الکترونیکی مجله خودداری شود.

  مکاتبات بعدی تنها با نویسنده مسئول به عمل خواهد آمد.

  • داوری مقالات

   مجلۀ التیام همراه با استانداردهای نشر بین‌المللی بنا بر داوری هم‌تراز و دسترسی آزاد داوری انجام می‌شود. رویۀ داوری دوسوکور توسط حداقل 2 داور برگزیده شده است. بدین شکل که نه نویسنده از هویت داوری مطلع می‌شود و نه داور از نام و نشان نویسنده (گان) آگاهی می‌یابد.

  زمان متوسط از هنگام سفارش مقاله تا تایید نهایی ممکن است در حدود دو تا پنج ماه طول بکشد.

  کلیه مقالات مجله التیام بدون کسب هزینه به‌صورت آزاد در دسترس عموم قرار دارد و با عنایت به پشتیبانی انجمن جراحی دامپزشکی ایران بدون دریافت هزینه از نویسندگان مقالات منتشر می‌گردد.

  • راهنمای نگارش مقالات

  مقاله ارسالی پیش از این در مجله دیگری به چاپ نرسیده و یا هم زمان برای مجله دیگری ارسال نشده باشد.

  کلیه مقالات باید به زبان فارسی و مطابق با آیین نگارش فارسی نوشته شوند.

  تا حد امکان از به کار بردن کلماتی لاتینی که معادل فارسی مناسب و رسا دارند، خودداری شود و در صورت عدم وجود معادل مناسب، واژه اصلی به زبان انگلیسی در پرانتز نوشته شود.

  با توجه به این نکته که هدف این مجله ، بالا بردن سطح دانش وآگاهی دانشجویان و دامپزشکان عمومی به عنوان بخش گسترده ای از مخاطبان است، لذا سعی شود تا متن مقاله ساده، روان و همراه با تصاویر مناسب باشد.

  لازم به ذکر است که برای انتشار و داوری مقالات هزینه ای دریافت نمی گردد.

  •  پیکره اصلی مقاله

  مقالات در قالب صفحه A4 با رعایت فاصله 15/1 بین خطوط و با فاصله 2 سانتی متر از حاشیه های جانبی و با قلم بی نازنین (فونت 16 برای عنوان مقاله، فونت 11 جهت اسم نویسنده/ نویسندگان و درجه علمی ایشان، فونت 14 برای عناوین داخل متن و فونت 12 برای متن اصلی) به صورت تک ستونی در برنامه Microsoft word تایپ شود.

  واژه های انگلیسی داخل متن مقاله با قلم Calibri تایپ شود (از آوردن این دسته از کلمات به صورت پانویس خودداری فرمایید و کلمه را در داخل پرانتز در جلوی کلمه ی مورد نظر بنویسید).

  مقاله ارسالی حداقل 2000 و حداکثر مشتمل بر 6000 کلمه شود که جداول، نمودارها و زیر نویس عکس ها را شامل نمی‌شود.

  مقاله باید دربرگیرنده مقدمه‌ای با اشاره مختصر به موضوع کلی باشد. همچنین متن مقاله نیز پاراگراف‌هایی با عناوین مناسب با توجه به موضوع داشته باشد.

  در انتهای مقاله پاراگرافی به جمع بندی مقاله اختصاص داده شود..

  مقاله در 2 نسخه شامل یک نسخه word  و یک نسخه pdf از طریق سامانه دریافت مقالات به نشانی eltiamjournal.ir ارسال گردد. 

  نوشتارهای پژوهشی نباید حداکثر از 15 صفحه مجله (با احتساب منابع) تجاوز نماید. این نوشتارها شامل صفحه عنوان، خلاصه، مقدمه، مواد و روش‌‌کار، نتایج، بحث، نتیجه‌گیری‌نهایی و منابع است.

  صفحه عنوان

  در این صفحه موارد زیر باید در نظر گرفته شوند

  عنوان

   عنوان باید کوتاه، گویا و بیان کننده محتویات نوشتار باشد. هر مقاله باید یک short running title‌  (عنوان کوتاه فقط به زبان فارسی) داشته باشد. تعداد حروف عنوان کوتاه مقاله نباید از 40حرف بیشتر باشد.

  نام نویسنده یا نویسندگان

    (به‌طور کامل هم فارسی و هم انگلیسی)، محل کار نویسندگان با ذکر گروه و نام دانشکده و نام دانشگاه و شهر و کشور (هم فارسی و هم لاتین)، نوشته شود، اگر نگارنده دانشگاهی نیست باید نام محل کار و آدرس همراه با شهر و کشور نگاشته شود. ذکر شماره تلفن ثابت، همراه، نمابر، E-mail  و شناسه پژوهشگر  (ORCID)/ نویسنده‌ بـه‌منـظـور مکـاتبـات بعدی ضروری است.

  خلاصه

   ‌ شرح مختصر و جامعی از محتویات نوشتار است. ایـن بخـش ‌باید به‌تنهایی بیانگر کارهای انجام شده و نتایج به‌دست آمده باشد به‌طوری که خواننده مجبور نشود برای درک مطلب به‌متن مراجعه نماید.

  خلاصه فارسی و خلاصه انگلیسی باید پیکربندی شده و براساس الگوی ذکر شده ‌در زیر دربرگیرنده قسمت‌های: ‌ زمینه و نوع مطالعه، هدف، روش کار، نتایج و نتیجه‌گیری نهایی باشد.

   در خلاصه انگلیسی نیز بایدBackground, Objectives, Methods, Results, Conclusions    تنظیم شود.

  خلاصه‌های فارسی و انگلیسی نباید کمتر از 250 کلمه و بیشتر از 350 کلمه باشند.

  خلاصه فارسی و انگلیسی باید منطبق باهم باشد.

  در پایان صفحه مربوط به خلاصه مقاله واژه‌های کلیدی فارسی و انگلیسی (5‌ کلمه) نوشته شود. بهتر است واژه‌های کلیدی تا حد امکان متفاوت از کلمات بکار رفته در عنوان مقاله باشند و شهر و کشور نباشند.

  در صورت استفاده از کلمه مخفف در خلاصه، بایستی در اولین مورد استفاده نام کامل و به‌دنبال آن مخفف در پرانتز ذکر شود.

  نمونه ای از خلاصه فارسی در ادامه آمده است.

  "‌ زمینه و نوع مطالعه: مطالعه مروری بر اپیدمیولوژی لنگش در گاوهای شیری

  هدف: بیان گسترش لنگش در گله های شیری و روش های ارزیابی استاندارد لنگش، ارزیابی گمانه‌های اقتصادی رخداد لنگش در صنعت گاوشیری،

  روش کار: مطالعه مروری با استفاده از منابع منتشر شده در زمینه لنگش گاوهای شیری در مجلات و همایش‌های معتبر ملی و بین‌المللی

  نتایج: صنعت دامپروری از نیمه‌ دوم قرن بیستم، با تغییرات گسترده فرهنگی و اقتصادی (مانند افزایش سطح تحصیلات دامداران و افزایش نسبت قیمت دام به هزینه‌های دامپزشکی)، توجه به سلامت گله (Herd health) ( به جای توجه ویژه به درمان هر دام) و تمرکز بر پیشگیری بیماریها نسبت به درمان هر مورد از بیماری، جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. لنگش به عنوان یکی از زیان‌بارترین اختلالات در گله‌های شیری عنوان شده است. امروزه ضرر اقتصادی بیماریها در گله تنها متوجه هزینه‌های درمان نیست و تمامی هزینه‌هایی که برای پیشگیری یک بیماری انجام شده و خساراتی که به علت کاهش تولید، حذف و جایگزینی دام جدید در گله، اختلالات تولید مثلی و سایر زیان‌های از این دست در محاسبات خسارات لحاظ می‌شوند. لزوم استفاده از مطالعات بومی در این بخش با توجه به متفاوت بودن هزینه‌های عنوان شده در نقاط مختلف جهان ضروری است. با توجه به افزایش تولیدات دامی از جمله شیر نسبت به تعداد راس گاو در گله‌ها، و با توجه به این که لنگش به عنوان یکی از عوارض تولید مطرح است، توجه ویژه به این بخش در گله باید مد نظر قرار گیرد. داشتن درک درست از شاخص‌های ابتلا به بیماری در درجه‌اول اهمیت قرار دارد، چراکه با دانستن شیوع و بروز لنگش در گاوداری امکان محاسبه خسارات وارده برای دامدار فراهم شده و می‌تواند با اولویت بندی برای درمان، نگهداری یا حذف دام بیمار تصمیم‌گیری کند.

  نتیجه‌گیری نهایی: با بررسی زیانهای اقتصادی لنگش در سایر نقاط جهان الگویی برای مطالعات و یا تخمین خسارات اقتصادی در ایران فراهم می‌شود. پس از آن با معرفی شیوع و بروز و مطالعات مربوط به آن در ایران و سایر نقاط جهان به بررسی شیوع و بروز لنگش پرداخته شده است."

   مقالات مروری

  نوشتن این گونه مقالات توسط افراد با تجربه و صاحب نظری انجام می‌شود که در زمینه مقاله نگارش شده تجربه داشته و بنابر انتخاب سردبیر مهمان که متخصص ارشد در آن زمینه است مقاله سفارش داده شده را می نگارند. در مقالات مروری نتایج بررسی‌های منتشر شده قبلی توسط نویسنده مورد ارزیابی قرار گرفته، نقاط قوت و ضعف آن‌ها بررسی می‌شوند و پیشنهاداتی مبنی بر بهبود انجام آن‌ها در مطالعات بعدی آورده می شود. مجله التیام این گونه مقالات را بنابر سفارش سردبیر مهمان خود پذیرفته و داوری و انتخاب آن به عهده سردبیر مهمان است. (مجله التیام خارج از مسیر سفارش توسط سردبیر مهمان مقالات مروری را نمی پذیرد).

  در این مقالات نکات زیر باید در نظر گرفته شود:

  • عنوان فارسی و انگلیسی
  • خلاصه فارسی و انگلیسی
  • کلمات کلیدی فارسی و انگلیسی
  • مقدمه
  • بدنه اصلی یا نتایج
  • نتیجه گیری نهایی

  مقالات پژوهشی

   مقدمه: دراین بخش مسئله مورد پژوهش و منظور پژوهشگر از کار پژوهشی و یا گزارش آن نگاشته می‌شود. در مقدمه باید زمینه‌های قبلی پژوهش به‌طور مختصر بیان شده و ارتباط آن با موضوع نوشتار بیان گردد و به هدف مطالعه در انتهای مقدمه‌ اشاره شود.

  مواد و روش کار: در بخش مواد و روش کار بایستی مواد، لوازم و دستگاه‌هایی مورد استفاده در پژوهشمعرفی شوند و ذکر مواد و لوازم عمومی آزمایشگاهی ضرورتی ندارد. در مورد مواد و دستگاه‌ها و لوازم اختصاصی باید نـام شرکت سازنده و شهر و کشور مربوطه آورده شود. روش کار ‌باید به گونه‌ای نوشته شود کـه امکان انجام مجدد آن توسط پژوهشگران دیگر میسر بوده و بیانگر چگونگی و روند کار انجام شده باشد. ذکر روش‌هایی که قبلاً انجام شده و در نشریه‌های دیگر چاپ شده، ضرورتی ندارد و تنها به ‌ذکر منبع مورد نظر اکتفا شود. آنالیز آماری روش‌های به‌کار گرفته شده باید به ‌شیوه قابل درک و با استناد به ‌منابع معتبر ذکر شود. بیان حجم نمونه، تعداد تکرارهای مستقل هر آزمایش و تعداد تکرارهای داخل هر آزمایش ضروری است.

  نتایج: داده‌ها و نتایج به‌ دست آمده باید منطقی، مفید و روشنگر بحث و نتیجه‌گیری باشند. نتایج  می‌توانند همراه با جدول، نمودار و تصویر نگاشته شوند. بیان یک منظور تنها با استفاده از یکی از ابزارها مانند نمودار یا جدول انجام شود. از توضیح کامل جداول در متن پرهیز شود و تنها به بیان اهم مطالب پرداخته شود.

  جداول: جهت ارائه جداول توجه شود که خطوط جداول حذف نشوند و جداول فارسی و تمام خانه‌ها راست به چپ (‌ًRight to Left) نوشته شوند. جداول مقاله باید با فونت فارسی با فونت B Nazanin سایز 10و تنظیمات Right To Left کشیده شود. اعداد داخل جداول باید به فارسی باشند. جداول از یک صفحه A4 تجاوز نکند و تنظیم صفحه Portrait باشد جداول طوری کشیده شوند که وقتی با Tab از خانه‌ای به خانه دیگر می‌رویم، از سمت راست به چپ خانه‌ها تغییر کنند. مقایسه آماری اعداد جدول با حروف انگلیسی Superscript انجام شود و به‌صورت مناسب در زیر جدول توضیح داده شود. عنوان جداول مختصر و گویا بوده و به‌ترتیب قرارگیری در متن شماره گذاری گردد. جداول بایستی در انتهای فایل اصل مقاله آورده شده و از قرار دادن جداول در متن یا در فایل دیگر پرهیز شود.

  نمودارها و تصاویر: به‌صورت فایل مجزا با پسوند JPEG و سایز ۸ در ۶ و رزولیشن ۶۰۰ dpi ارسال شوند. اعداد و نوشته‌های موجود در تصاویر و نمودارها به لاتین و کاملاً واضح باشند. شماره نگاره‌ها و تصاویر، به ترتیبی که درمتن به آن اشاره می‌شود برای هر مورد در زیر آن نوشته شود. عنوان تصاویر و نمودارها هم به زبان فارسی و هم به زبان لاتین باید در انتهای فایل اصل مقاله، بعد از منابع، به ‌ترتیب و  به‌صورت خلاصه و کوتاه و کاملاً گویا باشد.

   بحث: قسمت بحث بایستی جدا از قسمت نتایج و به‌صورت مجزا آورده شود. در این بخش نتایج به‌دست آمده مورد بحث و تفسیر قرار می‌گیرند و شـرح و بسط داده مـی‌شـوند. همچنین حاصل کار پژوهشی در مقایسه با کار سایر پژوهشگران مورد بحث و توجه قرار می‌گیرد. در کل به‌مواردی که به‌ حل مسئله مورد پژوهش کمک کرده و نتیجه‌گیری از آن حاصل شده است اشاره گردد.

  نتیجه‌گیری نهایی: در آخر قسمت بحث، در یک پاراگراف نتیجه‌گیری نهایی به‌صورت کاملاً واضح بیان شود.

  سپاسگزاری: در این بخش نویسنده راهنمایی و کمک‌های دیگران را یادآوری کرده و به‌طورخلاصه از آن‌ها سپاسگزاری می‌نماید. ‌به منظور ارسال مطالب مربوط به این بخش از فایل مشخصات نویسندگان ارسال شود و در فایل اصلی مقاله نباشد.

  • مقالات پژوهشی کوتاه

  این مقاله از جهت نوع کار و نحوه تدوین همانند مقاله پژوهشی است ولی با توجه به اهمیت و نتایج حاصل از پژوهش، مقاله به‌صورت فشرده و حداکثر در 5 صفحه (بدون احتساب منابع) مجله ارائه گردد.

  در این دست گزارشات نکات زیر در نظر گرفته شود: عنوان فارسی و انگلیسی، خلاصه فارسی و انگلیسی، کلمات کلیدی فارسی و انگلیسی، مقدمه، مواد و روش کار، نتایج، بحث، منابع باشد.

  چنانچه مقاله خارج ازضوابط راهنمای تهیه نوشتارهای علمی مجله باشد قبل از ارائه به هیئت تحریریه و داوران به نویسنده مسئول جهت انجام اصلاحات عودت داده خواهد شد.

  • منبع نگاری

  التیام از فرمت ونکوور در نرم افزارهای مدیریت منابع مانند Endnote پیروی می کند. منابع در متن باید داخل پرانتز ذکر شده،  در صورت ذکر بیش از یک منبع شماره ها با ویرگول از یکدیگرجدا گردد.

  نمونه منبع نویسی از مجله چاپی:

  برای همه نویسندگان: نام خانوادگی، حرف اول و دوم نام کوچک (کپیتال) هر یک با کاما از دیگری جدا شود. عنوان مقاله، عنوان اختصاری مجله، سال انتشار، دوره (جلد): شماره صفحات. مثال

   

  Ghotoorlar SM, Ghamsari SM, Nowrouzian I, Ghidary SS. Lameness scoring system for dairy cows using force plates and artificial intelligence. Veterinary Record. 2012;170(5):126. https://doi.org/10.1136/vr.100429

   

  نمونه منبع نویسی ازکتاب با بیش از 6 نویسنده:

  برای شش نویسنده اول: نام خانوادگی حرف اول و دوم نام کوچک (کاپیتال) هریک با کاما از دیگری جدا شود و .et al عنوان کتاب. محل انتشار: ناشر، سال انتشار. مثال

  Tranquilli WJ, Thurmon JC, Grimm KA. Lumb and Jones' veterinary anesthesia and analgesia: John Wiley & Sons; 2013

  درمورد سایر استناد ها می توانید از فرمت منبع نویسی ونکوور در نرم افزارهای مدیریت منابع مانند Endnote بهره بگیرید.

   

  • تعارض منافع

  در این بخش نویسنده بایستی تمام ارتباطات مالی (اعم از سود و یا ضرر حاصل از نتایج تحقیق) و غیر مالی (مثل ارتباطات دولتی، فردی یا شغلی) که می‌تواند به نحوی در یافته‌های تحقیق اثرگذار باشد را ذکر نماید. در صورت عدم وجود تعارض بایستی ذکر شود "نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی را در این پژوهش شناسایی نکردند".

  نویسنده مسئول بایستی در خصوص صحت اطلاعات ارسالی و همچنین ترتیب اسامی نویسندگان فرم های زیر را تکمیل و ضمیمه کند.

  مسئولیت علمی و اخلاقی مقاله بر عهده نویسنده یا نویسندگان آن می‌باشد. نامه به سردبیر و تعهد نامه چاپ مقاله" به همراه "فرم تعارض منافع": به شکل جداگانه باید تنظیم شده و ارسال گردد. این فرم ها را می توانید از پایین همین صفحه دانلود کنید.

  این مجله برای تایید عدم وجود سرقت علمی در مقالات ارسالی از سامانه همانندجویی در نوشتارهای علمی در (irandoc.ac.ir) Irandoc استفاده می کند.

  دانلود فرم تعهدنامه (Copyright)

  دانلود فرم تعارض منافع (Conflict of interest)