• معرفی نشریه

  التیام جراحی دامپزشکی

  جای خالی مجلاتی که چشم انداز مشخص و تخصصی در زمینه‌های خاص دارند به فراوانی احساس می‌شود. چنین مجلاتی از مدت‌های دور در کشورهای دیگر در حال انتشار هستند به گونه‌ای که برخی از چنین نشریات سابقه‌ای بالغ بر 50 سال دارند و به شکل مستمر در حال انتشار هستند. مجله التیام، برای تکمیل این کاستی از یک سو و ایجاد فضایی بهتر برای نگارش و ترویج علوم از سوی دیگر شکل گرفته است.

  مجله التیام از مجلات علمی کشور است که از سال 1393 توسط انجمن جراحی دامپزشکی ایران با توالی دو شماره در سال (دو فصلنامه) و با دسترسی آزاد به مقالات، به شکل الکترونیک منتشر می‌گردد و دارای رتبه علمی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری است.

  بهره گیری از نیروی سردبیر مهمان در این مجله امکان بهره‌گیری ازتوان تخصصی محققین و اندشمندان حوزه علوم دامپزشکی را به بهترین نحو بوجود آورده و جمعیت‌های مختلفی که توانایی‌های ارزنده در گوشه وکنار کشور دارند درکنار سردبیر مهمان گرد هم آمده و نگاشته‌های ارزشمندی را در یک زمینه خاص به زینت قلم آراسته می‌گردانند و دست اندرکاران حرفه دامپزشکی با توانایی بزرگان در گوشه و کنار کشور به بهترین شکل آشنا می‌شوند. برای دستیابی به این مهم مجله التیام هر شماره را در دو بخش اصلی منتشر می کند. در بخش اول با دعوت از سر دبیر مهمان از بین صاحب نظران در موضوعات مختلف، موضوعی تخصصی انتخاب شده و مجموعه مقالات مروری به شکلی شبیه به تک نگاشت توسط نگارندگان مدعو نگاشته می‌شود، به گونه‌ای که این حاصل در نهایت منجر به یک مجموعه کارآمد به زبان فارسی در هر یک از زمینه های تخصصی مورد نظر می‌گردد. در این دسته از مقالات مسئولیت داوری مقاله منتشر شده بر عهده سردبیر مهمان است. تاکنون به سفارش سردبیران مهمان در زمینه‌های مختلفی همچون مفصل اسب، پرتو نگاری محوطه بطنی گاو، زخم، دندانپزشکی، کولیک اسب، لنگش گاو شیری، کلینیکال پاتولوژی و موضوعات متنوع دیگر قلم فرسایی شده است. دربخش دوم، بر اساس چشم انداز مورد نظر در مجله سایر مقالات علمی اصیل حاصل کارهای تحقیقاتی منتشر می‌شود.

  از نگارندگان محترم فارسی زبان دعوت می‌گردد، مقالات علمی پژوهشی ارزشمند خود را  برای انتشار در بخش دوم مجله، ارسال نمایند. مقالات پس از طی مراحل داوری در اولین شماره مجله در کنار مجموعه مروری که بنابر مدیریت سردبیر مهمان هدایت شده است منتشر خواهند شد.

  داوری مقالات منتشر شده در بخش نگاشته‌های مروری بر عهده  سردبیر مهمان هر شماره است و سیاست داوری مقالات پژوهشی اصیل بر اساس داوری پنهان دو طرفه (Double-blind Peer Review) است. با پشتیبانی ارزنده مجله جراحی دامپزشکی ایران که در انجمن جراحی به زبان انگلیسی منتشر می‌شود، انتشار مقاله در این مجله رایگان است.